مفهوم بسم الله الرحمان الرحیم چیست ؟


اولین آیه ای که خداوند کتاب خود را با آن شروع میکند همین آیه هست❤️ که بسیار در تفسیر این آیه شریفه گفته شده.👏 معنای فارسی، گویای آیه نیست.🖐🏽 رحمان بر وزن فعلان: بسیار با رحمت رحیم: رحمتش همیشگی است. یعنی رحمت پایدار و همیشگی. رحمتی که هم وسعت دارد و هم عمیق هست.👌 خداوند رحمت خود را شامل همه بندگان می کند. هدف خلقت هم در سوره هود، رحمت بیان شده است.🌹 یکی از موجبات تمسک به رحمت، خواندن و توجه به قرآن هست. بسیاری از رحمتها در قالب امرو نهی قرآن هست و بسیاری در قالب سرگذشت اقوام گذشته هست و... بنابراین" بسم الله الرحمن الرحیم" در هر سوره با دیگری متفاوت هست و متناسب با هر سوره رحمتهای خاص آن سوره را بیان می کند و هدف خاص خود را دارد.🔍 یکی از این رحمتها دعای "اهدنا الصراط المستقیم" هست. راهی است که هیچ انحرافی در آن نیست و مخصوص اشخاصی است که بهشون نعمت داده شده است.🌸 نعمت چیست: وجود امام علیه السلام🌹 انسان در دو صورت از راه راست منحرف می شود: اول اینکه راه را می شناسد و عمدا نمی آید 😬و دوم اینکه اصلا راه را نمی شناسد.😶 از خداوند میخواهیم که نه مغضوب باشیم و نه گمراه باشیم.🤲 💎💎💎💎💎💎💎 گروه جرعه ای از معرفت پاسخگوی به شبهات اعتقادی لینک واتساپ: جرعه ای از معرفت ۲ https://chat.whatsapp.com/B85aMfHiFYX5UXfsfQTEAz لینک ایتا: http://eitaa.com/joinchat/4144889941Cfaed5e4e8d ☘️پاسخ: سرکار خانم دکتر فاضل یگانه☘️ ارسال پرسش : ۰۹۱۳۲۶۷۹۲۱۲ ⛔باز نشر همراه با لینک گروه