چگونگی آزمایشات الهی


💧جزء دوم : آیه 155 سوره بقره: و قطعا همه شما را به چیزی از ترس و گرسنگی و کاهش در ثروت و جانها و محصولات آزمایش می کنیم. سوال اینجاست؟ طبق نظر مردم، آزمایش برای افراد هست و برای رفع نادانی و جهل؛ خداوند که آگاه به امور هست آیا نیازمند آزمایش هست؟🤔 آزمایش قانون عمومی است هم برای مردم و هم برای پیامبران.👌 با آزمایش استعدادها شکوفا می شود و انسان مقاوم می شود و سبب رشد و کمال و... انسان می شود. البته این مسائل ممکن هست کیفر اعمال انسان باشد و باعث بیداری انسان می شود.❤️ انسان طبق آیه 126 سوره توبه در هر سال یکی دوبار آزمایش می شود و باید به خود بیاید و توبه کند و به کمال برسد.👏 نکته اینکه زندگی صحنه آزمونهای مکرر هست و پیروزان واقعی با صبوری شاکر خداوند هست.💪 در آیه 156 بقره: بعد آزمایشها افراد پیروز کسانی هستند که به کلمه واقعی به خدا پناه می برند و در آیه 157 گفته شده که خدواند به آنها سلام و صلوات میفرستد.🤲 💎💎💎💎💎💎💎 گروه جرعه ای از معرفت پاسخگوی به شبهات اعتقادی لینک واتساپ: جرعه ای از معرفت ۲ https://chat.whatsapp.com/B85aMfHiFYX5UXfsfQTEAz لینک ایتا: http://eitaa.com/joinchat/4144889941Cfaed5e4e8d ☘️پاسخ: سرکار خانم سجادی☘️ ارسال پرسش : ۰۹۱۳۲۶۷۹۲۱۲ ⛔باز نشر همراه با لینک گروه